ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОЗИЦИЯ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАИ/КЕЙС МЕНИДЖЪР“  В изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.005-0067-C01 „ПАРИТЕТ В ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките […]
Една от дейностите на Сдружение „Жажда за живот“ по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК е „интерактивни игри на „терен“ за доверие, съпричастност и асертивно поведение. Дейността изпълняваме съвместно със Сдружение „Лекари на света“- Сливен. Помагаме на децата от […]
Регионален застъпнически форум с мото „Цветно утре за нашите деца“ се проведе днес в Сливен. Събитието се организира от Сдружение „Жажда за живот“. На форума присъстваха представители на областната управа, лекари, юристи, медицински сестри, директорът  РДСП, Отдел „Закрила на дедето”, […]
Провеждането на консултиране преди и след изследването за ХИВ е напълно изоставено, а практиките по съобщаване и потвърждаване на положителния ХИВ резултат са разнородни. Липсва и насочване към програми за психосоциална подкрепа на хората с положителен резултат, показва изследване на […]
„Панаир на Европа“ се проведе на фонтан „Кълбото“ в Сливен. Целта на събитието беше обществото да се запознае с възможностите, които предоставят различните институции и организации, които имаха информационни щандове с рекламни материали. Организираха се различни работилници, като нашата работилница […]
На 13 май 2022 г. беше проведена междуинституционална работна среща на тема „Непроследената бременност – проблеми и възможности“ с домакин и модератор д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване в 47-то Народно събрание. Министерство на здравеопазването беше представлявано от […]
Толкова сме радостни, че имахме възможност да участваме в този проект! За нас беше голямо щастие да прекараме по-голямата част от доброволчеството си в кв. “Надежда”. Всеки път, когато посещаваме Сдружение „Лекари на Света“ е УНИКАЛНО! Уникален екип, уникални деца […]
Сдружение „Жажда за живот“ бе домакин на регионалния форум „Всяко бебе е безценно“, който бе посветен на достъпа до здравни грижи на бременните здравнонеосигурени жени. Инициативата е в рамките на проекта „С грижа от 0 до 3“ – „Наредба №26 […]
На 18 март 2022 г  заместник-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев, д-р Иван Бенишев, директор на Дирекция „Лечебни дейности“ и д-р Таня Андреева се срещнаха с част от екипа на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ – Невена Маджарова (Клуб на […]
Споделяме с вас малко снимки от 8-ми Март. Бяхме в няколко домове за младежи с проблеми и там ние уважихме всички онези жени, които се грижат за тях! Всички бяха изключително гостоприемни и любезни! Толкова сме щастливи, че можем да […]