Сдружение „Жажда за живот“ развива клуб с над 30 доброволеца на възраст от 14 до 20 години. Всички те са преминали през редица обучения по различни теми. Основен акцент е поставен върху превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Неведнъж […]