Д-р Стефан Стефанов

Д-р Стефан Стефанов

Изпълнителен директор
Веселин Цветанов

Веселин Цветанов

Програмен директор

В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор.

Моите силни страни са скромността и усмивката.

Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се.

Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да решим, са липсата на толерантност и единението. Без тях няма как да продължим и да очакваме желаните резултати и успехи.

Рая Попова

Рая Попова

Психолог, сектор "Обучения"
Д-р Пламена Тодорова

Д-р Пламена Тодорова

Сектор "СПИ"
Маргарита Стефанова

Маргарита Стефанова

Счетоводител
Таня Балабанова

Таня Балабанова

Eксперт "Общностна мобилизация"
Минка Демирева

Минка Демирева

Експерт „Работа на терен“
Димитър Димитров

Димитър Димитров

Координатор проекти
Пепа Янева

Пепа Янева

Координатор "Младежки дейности"