Проект „Застъпничество за устойчиви услуги по ХИВ и туберкулоза след оттеглянето на Глобалния фонд“ е част от здравната стратегия на Сдружение „Жажда за живот“, която има за цел да надгради опита му за осигуряване на висококачествен, ефективен достъп до здравни […]
Провеждането на консултиране преди и след изследването за ХИВ е напълно изоставено, а практиките по съобщаване и потвърждаване на положителния ХИВ резултат са разнородни. Липсва и насочване към програми за психосоциална подкрепа на хората с положителен резултат, показва изследване на […]