Сдружение „Жажда за живот“
Адрес: 
8800 Сливен, бул. Цар Освободител 4, ет. 4, офис 11 
e-mail: info@thirstforlife-bg.com

Стефан Стефанов – изпълнителен директор
тел.: 0879 50 00 15
E-mail: dr.stefanov@thirstforlife-bg.com

Веселин Цветанов – програмен директор
тел.: 0888 05 68 43
E-mail: v.cvetanov@thirstforlife-bg.com