УСТАВ

Сдружение „Жажда за живот“ е неправителствена организация, създадена през 2005 година. Основните дейности на сдружението са свързани превенция, информация, образование и пряка работа с различни групи млади хора – такива с рисково сексуално поведение, употребявщи наркотици, младежи с увреждания, млади хора с противообществени прояви, младежи от селските райони, млади хора от ромска общност, както и изявени младежи от елитни училища.

Мисия и основна цел на организацията е намаляване на здравните, социалните и културни щети сред една от най- уязвимите рискови групи в нашето общество – млади хора с рисково поведение. Наша задача е осъвременяване на приемствеността между поколенията в ромската общност и подпомагане на рисковите групи. Това включва превенция на сексуално-предаваните инфекции, намаляване на вредите от употребата на наркотици, развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора от ромски произход. Ние целим и работим за изграждането на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита на младите хора с рисково поведение, установявайки нов подход за работа зачитащ човешките им права и достойнство.

Сдружение „Жажда за живот“ е член на Националната пациентска организация.

 ЕИК: 119647604

Членове на УС:

СТЕФАН РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ – Председател на УС, 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КИСЬОВ,

ВЕСЕЛИНА ДОБРОМИРОВА СИВОВА


НАШИЯТ ЕКИП

Д-р Стефан Стефанов

Д-р Стефан Стефанов

Изпълнителен директор
Веселин Цветанов

Веселин Цветанов

Програмен директор

В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор.

Моите силни страни са скромността и усмивката.

Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се.

Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да решим, са липсата на толерантност и единението. Без тях няма как да продължим и да очакваме желаните резултати и успехи.

Рая Попова

Рая Попова

Психолог, сектор "Обучения"
Д-р Пламена Тодорова

Д-р Пламена Тодорова

Сектор "СПИ"
Маргарита Стефанова

Маргарита Стефанова

Счетоводител
Таня Балабанова

Таня Балабанова

Eксперт "Общностна мобилизация"
Минка Демирева

Минка Демирева

Експерт „Работа на терен“
Димитър Димитров

Димитър Димитров

Координатор проекти
Пепа Янева

Пепа Янева

Координатор "Младежки дейности"