Една от дейностите на Сдружение „Жажда за живот“ по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК е „интерактивни игри на „терен“ за доверие, съпричастност и асертивно поведение.

Дейността изпълняваме съвместно със Сдружение „Лекари на света“- Сливен.

Помагаме на децата от кв „Надежда“ да осмислят свободното си време и да го насочат към занимания, които им понижават напрежението изграждат и развиват като добри и перспективно млади хора.

Ако желаете да играете с нас – Ивелина, Стефка /България/ и Бюшра /Турция/, заповядайте!

Заниманията се повеждат всяка сряда и петък от 13.00 ч .

Скоро стартираме арт ателие за мартеници, а също и клуб по турски танци.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Младите хора заедно, финансиран от Европейския корпус за солидарност.