Сдружение „Жажда за живот“ е неправителствена организация, създадена през 2005 година. Основните дейности на сдружението са свързани превенция, информация, образование и пряка работа с различни групи млади хора

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОЗИЦИЯ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАИ/КЕЙС МЕНИДЖЪР“  В изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.005-0067-C01 „ПАРИТЕТ В ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките […]
Една от дейностите на Сдружение „Жажда за живот“ по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК е „интерактивни игри на „терен“ за доверие, съпричастност и асертивно поведение. Дейността изпълняваме съвместно със Сдружение „Лекари на света“- Сливен. Помагаме на децата от […]
Регионален застъпнически форум с мото „Цветно утре за нашите деца“ се проведе днес в Сливен. Събитието се организира от Сдружение „Жажда за живот“. На форума присъстваха представители на областната управа, лекари, юристи, медицински сестри, директорът  РДСП, Отдел „Закрила на дедето”, […]

КОНТАКТ

8800 Сливен,
бул. Цар Освободител 4,
ет. 4, офис 11