С атрактивен концерт ще завърши информационната кампания на сдружение „Жажда за живот“ – Сливен „Аз съм като теб“. Тя бе насочена към младите хора основно от ромски произход и бе посветена на трафика на хора, домашното насилие и дискриминацията. В концертната програма са включени изпълнения на музикални и танцови състави от квартал „Надежда“ в Сливен. В концертната програма ще участват и чуждестранни доброволци в Сливен, които работят по темите за дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора.

Концертът ще започне в 17:00 часа на 29 септември 2015 г. в малката зала на Военен клуб (ДНА).

Кампанията „Аз съм като теб“ се провежда в рамките на проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ / www.ngogrants.bg /

Допълнителна информация:

Концертът и отделните етапи в информационната кампания имаха за цел да насочат по интересен за младите хора начин вниманието им към рисковете от трафик на хора, домашно насилие и дискриминация. Също така младежите имаха възможността да се запознаят с различните аспекти на тези социални проблеми, тяхното разпознаване и възможните мерки за предотвратяването им.