Проект „Застъпничество за устойчиви услуги по ХИВ и туберкулоза след оттеглянето на Глобалния фонд“ е част от здравната стратегия на Сдружение „Жажда за живот“, която има за цел да надгради опита му за осигуряване на висококачествен, ефективен достъп до здравни […]
Прилагане на здравната стратегия на Thirst for Life – Стратегия за подобряване на достъпа до здравни грижи за уязвими групи – млади хора, майки и деца от ромската общност чрез застъпнически дейности, които гарантират здравето на здравето, високо качество на […]
Проблемът: Според Закона за здравето, чл. 127 (1) „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна […]
Данните показват, че младите роми в България имат ограничен достъп до медицински услуги в сравнение с мнозинството от населението. Медицинско лечение често е с по-ниско качество, което е в резултат на негласна дискриминация. Голяма част от ромите живеят в квартали с ограничен […]