ИНСТИТУЦИИ

Министерство на здравеопазването  www.mh.government.bg

Фондации „Отворено Общество“  www.soros.org

НЦЕМПИ  www.youthbg.info

Областна управа – Сливен  sliven.government.bg

Община Сливен  www.sliven.bg

Сдружение „Доза обич” – Бургас  www.doseoflove.hit.bg

Национална пациентска организация  www.npo.bg

РЗИ – Сливен  www.rzi-sliven.org

Сдружение „Фокус“ – Европейски център за развитие” – град Пазарджик  foccen.org

Тръст За Гражданско Общество За Централна и Източна Европа  www.ceetrust.org

Сдружение „Възможности без граници“  http://infopass.eu

МЕДИИ

Ромски портал за развитие „Етноси“  www.etnosi.wordpress.com

Сливен нюз  www.sliven-news.com

Дарик радио – Сливен  www.dariknews.bg

Информационен портал на Сливен  www.sliven.net

Информационен портал за НПО в България  www.ngobg.info/bg