Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно: здравословното му състояние и необходимостта от лечение; заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза; планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях; […]
България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като […]
7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и е бил извършен какъвто и да било преглед […]
Обзорният доклад представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата […]
ХИВ е вирус. Наименованието му идва от английското HIV (Human Immunodeficiency Virus). На български това се превежда като „човешки имунодефицитен вирус”. ХИВ принадлежи към групата на т.нар. ретровируси. ХИВ се съдържа в кръвта, семенната течност, вагиналните и аналните секрети, и кърмата. Останалите […]
Сифилисът е една от най-сериозните сексуално-преносими болести. Причинител: Treponema pallidum („бледа спирохета“) – бактерия със спираловидна форма, която е силно подвижна. Спирохетата се нарича бледа поради нейното слабо оцветяване с анилинови бои и невъзможност да се види с обикновен микроскоп. Под въздействие […]
Причинител: Neisseria gonorrhoea – това е микроорганизъм, с форма на двойка бобени или кафени зърна, обърнати едно срещу друго с вдлъбнатите си страни. Начин на заразяване: по полов път или по време на раждане (инфекцията може да попадне в очите на новороденото). […]
Причинител: дрождеподобни гъби от рода Candida (C. albicans, C. tropicalis, C. krusei). Начин на инфектиране: Поселването на гъбите става по сексуален път или по съседство от ануса. Предразполагащи моменти за заболяването са: бременност, диабет и продължително антибиотично лечение. Клинична картина: Заболяването […]
Причинител: Trichomonas vaginalis – едноклетъчен паразит с формата на круша, снабден с 4 свободни камшичета и 1 прилепнало до тялото, като мембрана. Той е много неустойчив във външната среда и затова заболяването се предава предимно по полов път. Начин на предаване: […]
Причинител: вирус – Herpes simplex тип 2. Характерно за него (както и за останалите херпесни вируси) е склонността им към персистиране в латентно състояние в организма и наново активиране на инфекцията при спад в защитните сили на тялото. Херпесните вируси се […]