„Областните здравни карти няма да посочват кои болници да бъдат затворени. Целта е да се намери оптималният вариант населението да бъде здравно обслужено качествено и навреме, а от своя страна Здравната каса ще решава с кои лечебни заведения ще подпише договор“ – това заяви председателят на Национална пациентска организация (НПО) д-р Станимир Хасърджиев в Сливен, по време на дискусионна среща за изработването на Областна здравна карта и подобряване достъпа до здравеопазване.

„Сливен засега е първата и единствена област, в която се организира подобна среща, каквато Сдружение „Жажда за живот“ успяха да насрочат две седмици след приемане на Закона за лечебните заведения и заповедта на министъра на здравеопазването за сформиране на областни комисии за изработка на здравните карти“, допълни още д-р Хасърджиев.

Като основен проблем по време на дискусията бе посочена липсата на ясни правила и инструкции за работата на Областните комисии, както и необходимостта от изработването на здравна карта за област Сливен, тъй като нейното население се състои основно от смесени етнически групи, които имат специфични потребности.

Един от основните изводи, около който се обединиха участниците в дискусията, бе че към момента се наблюдава неудовлетвореност от здравната система както сред пациентите, така и сред лекарите и в болничните заведения. Именно поради това здравната карта има за цел да се анализират потребностите на населението от лекарска помощ, наличните специалисти и лечебни заведения и да се постигне качествено обслужване в болничната и доболничната сфера.

На срещата присъстваха представители на институции от Сливен, пряко свързани с изработката на областната здравна карта. Дискусията, организирана от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен, се проведе в рамките на проект „Мониторинг и застъпничество за здравето на младите роми“, с финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество“.

Допълнителна информация:

Във връзка с изпълнението на Проекта са планирани поредица активности, част от които дискусионни срещи, чиято цел е да бъдат обсъдени овластяването на младите хора за равен достъп до здравеопазване и здравни права, основните проблеми при достъпа им до здравеопазване и развитието на капацитета на сдружение „Жажда за живот“ – Сливен в сферата на застъпничеството.От Сдружение „Жажда за живот” и Национална пациентска организация отчитаме като приоритетно подобряването на колаборацията между организации и власти на местно ниво, както и ангажирането на повече хора, организации и институции в посока подобряване на здравните грижи.