Сдружение „Жажда за живот“ е неправителствена организация, създадена през 2005 година. Основните дейности на сдружението са свързани превенция, информация, образование и пряка работа с различни групи млади хора

Една от дейностите на Сдружение „Жажда за живот“ по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК е „интерактивни игри на „терен“ за доверие, съпричастност и асертивно поведение. Дейността изпълняваме съвместно със Сдружение „Лекари на света“- Сливен. Помагаме на децата от […]
Регионален застъпнически форум с мото „Цветно утре за нашите деца“ се проведе днес в Сливен. Събитието се организира от Сдружение „Жажда за живот“. На форума присъстваха представители на областната управа, лекари, юристи, медицински сестри, директорът  РДСП, Отдел „Закрила на дедето”, […]
Провеждането на консултиране преди и след изследването за ХИВ е напълно изоставено, а практиките по съобщаване и потвърждаване на положителния ХИВ резултат са разнородни. Липсва и насочване към програми за психосоциална подкрепа на хората с положителен резултат, показва изследване на […]

КОНТАКТ

8800 Сливен,
бул. Цар Освободител 4,
ет. 4, офис 11