Близо 30 души, предимно от ромски произход проявиха интерес към срещата с представители на сдружение „Жажда за живот“ в Котел. Координаторът на организацията представи програмите, по които работи. Хората проявиха интерес основно в областта на кариерното си развитие, начините за реализация на трудовия пазар, както и за здравното си образование. Те изказаха благодарност на организацията, че си е поставила амбициозната цел да обърне внимание на хората от ромски произход и в по-малките населени места. Хората споделиха, че младите търсят реализация в чужбина, но винаги се завръщат в родния си Котел.

В края на срещата се стигна до уговорка, че при следващата такава, представители от МИКЦ – Жажда за живот ще им предоставят повече информация за възможностите за трудова реализация, както и за правата на всеки гражданин в Европейския съюз.