На 27 февруари координаторът и консултанти на Младежкия информационно-консултантски център – Жажда за живот се срещнаха с директори на учебни заведения на територията на община Твърдица. Домакин на срещата бе заместник кметът на общината Петко Ненов. Целта на визитата на МИКЦ – Жажда за живот бе да се представи дейността на центъра, както и да се проучат потребностите на младите хора в общината.

Заместник-кметът изказа своята благодарност на сдружение „Жажда за живот“ за проявения интерес за работа в Твърдица, защото до този момент няма утвърдена практика неправителствени организации да извършват дейности там. Директорите на училища споделиха свои практики в работа с учениците си, като подчертаха, че доброволчеството сред тях е сериозно застъпено. В училищата редовно се провеждат мероприятия, свързани с безрисков полов живот.

Чрез МИКЦ – Жажда за живот, както и по другите програми тези мероприятия ще се разширят като излязат извън училищата и обхванат повече млади хора. Училищните ръководители заявиха, че завършващите ученици проявяват силен интерес към възможностите за образование и трудова реализация извън страната.

Директорите на средните училища в Твърдица и Шивачево проявиха интерес към среща между техните клубове с доброволци и клуба на сдружение „Жажда за живот“ с цел обмяна на опит, информация и запознаване.

МИКЦ – Жажда за живот предвижда ежемесечни посещения в Твърдица като от общинската администрация заявиха пълната си подкрепа.