Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен в партньорство с Национална пациентска организация (НПО) организират дискусионна среща във връзка с издадената от министъра на здравеопазването Заповед за сформиране на комисия за изработване на Областни здравни карти. Дискусията ще се състои на 25 септември 2015 г. (петък) от 10:30 часа в малката зала на хотелски комплекс „Национал палас“, гр. Сливен.

В дискусията са поканени да участват представители на институции, пряко свързани с изработката на Областната здравна карта. Срещата ще се проведе в рамките на планирано събитие по проект „Мониторинг и застъпничество за здравето на младите роми“с финансовата подкрепа на Фондация Отворено общество.

Във връзка с изпълнението на Проекта са планирани поредица активности, част от които дискусионни срещи, чиято цел е да бъдат обсъдени овластяването на младите хора за равен достъп до здравеопазване и здравни права, основните проблеми при достъпа им до здравеопазване и развитието на капацитета на сдружение „Жажда за живот“ – Сливен в сферата на застъпничеството.

От Сдружение „Жажда за живот” и Национална пациентска организацияотчитаме като приоритетно подобряването на колаборацията между организации и власти на местно ниво, както и ангажирането на повече хора, организации и институции в посока подобряване на здравните грижи.