На 18 март 2022 г  заместник-министъра на здравеопазването д-р Петър Грибнев, д-р Иван Бенишев, директор на Дирекция „Лечебни дейности“ и д-р Таня Андреева се срещнаха с част от екипа на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ – Невена Маджарова (Клуб на Нестопанските организации – Търговище), Диляна Дилкова (Национална мрежа на здравните медиатори), Сашо Ковачев (Сдружение „ЛАРГО“) и Венелин Стойчев (социолог).

Поводът на срещата беше внасянето на Искане за промяна на Наредба №26 от 14.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването, така че да бъде гарантиран достъпа на всяка бременна жена в България до проследяване на бременността, независимо от здравно-осигурителния ѝ статус. Искането за промяна е подкрепено от подписите на над 2300 граждани и над 10 институции и граждански организации. Сред подкрепящите промяната са Български лекарски съюз, Министерство на труда и социалната политика, Национален център за обществено здраве и анализи, Национална пациентска организация, Национална мрежа за децата, Алианс за ранно детско развитие, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и др.

Проблемът с обхвата от прегледи за всички бременни жени, през целия период на бременността, независимо от техния здравноосигурителен статус е ключов в сферата на здравеопазването и е необходимо да бъде разрешен. Според Закона за здравето, чл. 127 (1) За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна възраст на детето.

Въпреки това, в България около 7 000 бебета годишно се раждат от бременности, непроследени от медицински специалист. Причината е, че здравнонеосигурените жени в България имат право само на един преглед и пакет лабораторни изследвания за периода на цялата бременност (регламентирани в Наредба №26 от 14.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването). Това е крайно недостатъчно, за да бъдат идентифицирани и третирани редица предотвратими проблеми и лечими инфекции, които са риск за здравето на бебето и неговата майка. Един от основните рискове е раждане на недоносени бебета, които се нуждаят от допълнителна специализирана болнична грижа – у нас това са около 6500 бебета (или около 10% от живородените в страната).

През 2021 г. в рамките на инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно“ беше изготвен докладът „Цената на безразличието“ с автор д-р Венелин Стойчев (социолог) и със съдействието на консултантски екип – доц. Велина Тодорова (юрист), д-р Диана Влахова (неонатолог), д-р Бояна Петкова (детски лекар), д-р Маргарита Габровска (логопед), адв. Мария Шаркова, д-р Атанас Чернев (акушер-гинеколог). Докладът представлява анализ на икономическите измерения на проблема с непроследените бременности. Основен извод в него е, че ако само при 26 недоносени бебета бъдат избегнати предотвратими усложнения по време на бременността и раждането, това ще покрие разходите за проследяване на бременността на всички жени без здравна осигуровка. Това може да стане единствено чрез осигуряване на адекватно ежемесечно проследяване на бременността, независимо от здравно-осигурителния статус на майката.


Кампанията Всяко бебе е БЕЗценно се застъпва за правото на бебетата на пренатална грижа и осигуряването на равен достъп до прегледи за проследяване на бременността за всички жени.

Инициативата „Всяко бебе е БЕЗценно!“ стартира в рамките на проект „Наредба 26 в действие: за повече здрави бебета и щастливи майки“, финансиран от Тръст за социална алтернатива (проект “С грижа от 0 до 3” и изпълняван от Национална мрежа на здравните медиатори, Клуб на нестопанските организации – Търговище, Сдружение “ЛАРГО” и Сдружение “Жажда за живот”.

#всякобебееБЕЗценно

#сгрижаот0до3

https://www.facebook.com/vsiakobebe

https://we-care.bg