Всяка десета жена във фертилна възраст у нас не е здравноосигурена. Сред ромските жени във фертилна възраст делът на неосигурените е 40,6%. Данните са от изследване от 2019 г. на „Алфа Рисърч“ по поръчка на Сдружение „Ларго“. През 2018 и 2019 […]
Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на […]