Информационна среща и консултации на непълнолетни майки и бременни от кв.“Надежда“.
Обсъден бе проблемът, че много бебета са лишени от прегледи и достъп до всички здравни услуги, поради липса на акт за раждане, защото майките им нямат лична карта.
А нямат лична карта, защото нямат адресна регистрация.