Проект Донор Период на изпълнение Обхват Сфера
Младите хора заедно – аутрич програма сред младежи с рисково поведение Обединени Холандски Фондации, Фондация Лале 2007/2008 Сливен Здравеопазване
-превенция на ХИВ/СПИН, други ППБ и употреба на наркотици
„Доза знание – стъпка към по добър живот”, Национална кампания ”Обичай себе си за, за да те обичат и другите“ Държавна Агенция за младежта и спорта 2007 Сливен Кампания за вредите от употребата на наркотици сред млади хора в училищна възраст
„Заедно – обучение по човешки права и превенция на трафика сред проституиращи младежи и девойки от ромски произход Европейска Младежка фондация 10-11.2008 Сливен, Стара Загора, Ямбол Превенция на ХИВ/СПИН и употреба на наркотици.Обучение по човешки права и превенция на трафика сред проституиращи момичета и момчета
Младите хора заедно- аутрич програма сред младежи – употребяващи наркотици и проституиращи Институт Отворено Общество 2007- 2008 Сливен Намаляване на здравните щети от употреба на наркотици и превенция на ППБ
МИКЦ
EEA GRANTS
ХИВ/СПИН
Туберкулоза