Национална мрежа за децата представи анализ на финансовите инвестиции на българската държава в децата в областите здраве, образование и социална подкрепа. Проучването, което до момента се отнася за периода 2017-2020 година, е направено със специално създаден инструмент, разработен от Институт […]