Доброволците от сдружение “Жажда за живот” гостуваха на VIд клас в учебния час по английски език с преподавател Мариела Куюмджиева. Павло Ковал от Украйна, Давид Реолид и Клаудия Галярдо от Испания са наясно, че казаните слова остават трайна следа върху […]