Проект „Застъпнически център за правно овластяване и социална отчетност за ромската общност в Сливен“ дава възможност на младите хора от ромски произход да свалят маските на равнодушието и да преоткрият себе си и своите положителни качества. Чрез своите дейности проектът […]