От 20 до 25 септември 2018 г. В Банско се проведе национален форум, организиран от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. Темата на срещата бе „Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“. […]