Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен приключи успешно проект, свързан с дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора в ромската общност.  В рамките на проекта участие взеха млади хора с рисково поведение от общността, които са най-честите жертви на множествена […]