Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен продължава дейностите по проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“. Те стартираха през месец ноември. Новата година започна с нова група млади хора […]