Доброволци от Младежки информационно-консултанстки център – Жажда за живот, Сливен (МИКЦ-ЖзЖ) и младежи от града преминаха през атрактивно обучение за даване на първа помощ в планината. То се проведе край „Халката“ в сливенския балкан. Обучението се водеше от специалист в […]
На 20 септември 2013г. в София се състоя първата среща между партньорите (сдружение „Възможности без граници“, сдружение „Жажда за живот“ и сдружение „WOW Sport“) на инициативния комитет по проект Младежка кауза – Мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на […]