Във века на безхуманното отношение към хората и животните, в Сливен учат ученици, които днес показаха човечно отношение към младежите в „Защитено жилище“. По инициатива на сдружение „Жажда за живот“ и Младежкия информационно-консултанстки център – Жажда за живот, младите хора […]