Институции и медии седнаха на една маса, за да обсъдят проблемите на младите, водещи рисков начин на живот в Сливен. Инициативата е на сливенската неправителствена организация „Жажда за живот“. Срещата се наложи, за да се установят по-трайни и сигурни връзки между медиите, институциите […]