Доброволци от Младежкия информационно-консултантски център „Жажда за живот“ – Сливен (МИКЦ-ЖзЖ) и жители на града се включиха в почистването на зелената площ край р. Асеновска в кв. „Комлука“. Само от 100 метра те събраха близо 10 чувала с отпадъци, сред които основните бяха найлонови пликове от различни опаковки. Не липсваха и странни „находки“ – сред отпадъците край реката доброволците откриха дрехи, пълни памперси и др. подобни.

„Много са хората, които безумно замърсяват, но малко са тези които чистят“ – заяви жителка на Сливен, включила се в акцията.

Младежите от МИКЦ-ЖзЖ споделиха, че въпреки наличието на пешеходни алеи и детска площадка край реката, няма нито едно кошче за отпадъци. Те забелязаха и отпадъците в коритото на река Асеновска, но към момента те не могат да бъдат почистени, заради пълноводието на реката.

Младежите-организатори на акцията от МИКЦ ЖзЖ за пореден път призоваха, че „време е да спрем да рушим и замърсяваме природата. Нека да покажем, че не сме безразлични и да започнем да градим и почистваме!“

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.