Доброволци от Младежки информационно-консултанстки център – Жажда за живот, Сливен (МИКЦ-ЖзЖ) и младежи от града преминаха през атрактивно обучение за даване на първа помощ в планината. То се проведе край „Халката“ в сливенския балкан. Обучението се водеше от специалист в Планинска спасителна служба (ПСС) д-р Евгений Тенчев и доброволци към службата. Участие в него взеха и младежи от БЧК .

Д-р Тенчев акцентира пред младежите, че ако често се посещава планината, трябва задължителна застраховка, както и подходяща екипировка. Младежите за първи път видяха как действат планинските спасители в критични ситуации, когато всичко е въпрос на минути. Участниците имаха възможността сами да опитат да шинират ранен крайник на човек в планината, но най-голямо впечатление им направи създаването на носилка от щеки, яке и раница.

Планинските спасители показаха как се открива пулс на ранен, как се установява дали той диша и дали има увреждане на мозъка. И всичко това се прави с подръчни средства. Спасителите обърнаха внимание и на случай от ухапване от змия. По думите на д-р Тенчев, змиите в България не са силно отровни и могат да предизвикат единствено алергична реакция, но е задължително да се потърси спешно лекарска помощ. Младежите проявиха интерес към реакцията за пристягане на крайник в района на ухапване от змия, която специалистите категорично отхвърлиха като правилна. Съветът им бе крайникът да се обездвижи и да се търси спешна помощ.

След това доброволци от БМЧК споделиха своите знания за първите действия при инцидент до пристигане на линейка в различни ситуации. Впечатление на младежите от МИКЦ-ЖзЖ направи обезопасяването на място по тялото, където е проникнал остър предмет. За пореден път от БЧК напомниха, че в никакъв случай не трябва да се правят опити да бъде изваден предмета, а да се спре кръвотечението чрез превръзка около мястото на проникване.

На финала планинските спасители отново напомниха основното правило за групов поход в планината – групата никога не се дели и всички вървят заедно с желателен зрителен контакт между всички.

Дейността на „МИКЦ – ЖзЖ“ – Сливен се финансира от Националния център за европейски младежки програми и инициативи(НЦЕМПИ), Национална програма за младежта на Министерство на образованието, младежта и науката.