Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен продължава дейностите по проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“. Те стартираха през месец ноември. Новата година започна с нова група млади хора от ромската общност. Участниците в групата са хора с различна култура и поведение. При срещата си с експертите в малки групи, чрез

интерактивни и неформални методи се представят правата на човека, задълженията и начините за справяне при тяхното нарушаване. Младежите се информират и насочват към кого и как да се обърнат, изграждат умения за разпознаване и противопоставяне на домашното насилие и трафика на хора.  Целта на на тези срещи е младите хора да бъдат овластени и обучени да разпознават и защитават своите права, да комуникират с институциите и гражданските организации, имащи отношение по проблемите им и заедно да се противопоставят на дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора.

Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg )