Футболен турнир за аматьори и Мултикултурно парти се проведоха в Сливен в рамките на два дни. Те бяха организирани от доброволците в сдружение „Жажда за живот” по програма Еразъм+ на Европейския съюз и са посветени на Европейската седмица на младежта (3-10 май 2015 г.)

Множество отбори проявиха желание за включване. При провеждането на турнира отборите от по 7 души бяха разпределени на групи, а професионален съдия следеше за спазване на правилата. Победителите получиха награди и сертификати за участие.

По време на турнира всеки желаещ имаше възможност да си направи снимка пред специално табло посветено на Седмицата и изработено от доброволците в Жажда за живот.

Ден по-рано на 8 май в центъра на Сливен всички жители на града имаха възможност да се запознаят с традиции на Латвия и Испания. Доброволците в „Жажда за живот” от съответните страни предоставиха за опитване традиционни ястия, разговаряха за страните си и представиха любима национална музика.

Основен организатор на инициативите за Европейската седмица на младежта в България е Центърът за развитие на човешките ресурси, а основни партньори са Министерство на младежта и спорта, бенефицентите по Програмите „Еразъм+“ и Национална програма за младежта 2011-2015, Община Варна – Европейска младежка столица за 2017 и Представителството на ЕК в България.

Темата на Европейската седмица на младежта 2015 е „Отключване на потенциала на младите хора: участие на младежите в трудовия живот и в обществото като цяло“. Тази тема подчертава колко е важно да се предостави възможност на младежите да се включат и да бъдат активни във всички аспекти на обществото.

Основна цел на Седмицата бе да запознае младежите с възможностите, които ЕС им предоставя чрез Програма „Еразъм+“, както и чрез други свои инициативи за личностно и професионално развитие.В България повече от 60 организации и институции участват в дейностите по Седмицата.

Доброволците са Сливен по Европейската доброволческа служба, която дава възможност за включване на млади хора между 18 и 30 години в международни доброволчески дейности на територията на Европейския съюз и извън него.

Доброволната работа, извършвана от младежите е свързана с придобиване и внасяне на нов опит в дадена сфера и допълнителна стойност за всички участници в проектите, насърчаване на активно сътрудничество и взаимодействие между преките и непреки участници в проектите.