Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен стартира в началото на месец май информационна кампания за домашното насилие, трафика на хора и проявите на дисриминация „Аз съм като теб“. Кампанията е  насочена към млади хора в риск основно от ромски произход и включва провеждане на хепънинги на открито и други публични мероприятия, които имат за цел да се насочи вниманието на подрастващите към тези проблемни теми, съобщихме на пресконференция.

Успоредно с това експертите и сътрудниците на организацията по проекта формират групи за подкрепа и самопомощ от младежи. В тези групи се представят правата на човека, задълженията и начините за справяне при тяхното нарушаване.

Общите дейности по този проект започнаха в края на миналата година и досега в групите са участвали стотици младежи. При срещите си с експертите те разказват, че проблемите с трафика на хора, дискриминацията и домашното насилиe продължават да са актуални, поставят върпоси и търсят съдействие по различни поводи от екипа.

Вторият етап на кампанията ще бъде през месец юни, когато за всички участници ще има много изненади.

В рамките на информационната кампания са предвидени срещи и с медиите, а финалът й ще бъде даден от голям и атрактивен концерт през есента.

Проектът „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ / www.ngogrants.bg /