Обучение на тема „Превенция на домашното насилие и трафика на хора“ проведе сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. В двудневния тренинг взеха участие младежи от Сливен, които вече са участвали в групите за самопомощ по темите за домашното насилие, трафика на хора и дискриминацията. Такива групи работят всяка седмица в сливенския квартал „Надежда“.

По време на обучението младежите се запознаха с различните аспекти на трафика на хора, домашното насилие и трафика на хора. Участниците получиха ценни съвети за разпознаване на проблемните ситуации.

Чрез интерактивни методи в обучението младежите се сблъскаха с различни ситуации, свързани с трафика на хора и проявите на дискриминация. Участниците имаха възможност да упражнят на практика начините за реакция при констатиране на проблем. Те споделиха редица примери за проява на диксриминация.

Тренингът се проведе по проект „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ / www.ngogrants.bg /