Проект „Застъпничество за устойчиви услуги по ХИВ и туберкулоза след оттеглянето на Глобалния фонд“ е част от здравната стратегия на Сдружение „Жажда за живот“, която има за цел да надгради опита му за осигуряване на висококачествен, ефективен достъп до здравни грижи за ромската общност.

Проектът е насочен към наболял проблем, свързан с дейностите по превенция и грижи за ХИВ и туберкулоза. След оттеглянето на дългогодишната финансова подкрепа от страна на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, програмите за превенция на тези заболявания, както и за грижа за засегнатите, изпаднаха в остър недостиг на средства и постепенно изчезнаха. Причината е в неадекватния механизъм, който държавата прилага в опит да осигури финансиране за тези програми, а именно процедури по Закона за обществените поръчки. Те са неподходящи за неправителствените организации, поради което те не подават кандидатури и държавният бюджет за справяне с тези значими инфекциозни заболявания остава неусвоен. В същото време хиляди уязвими хора останаха без превенция и грижи.

За да се промени това, е необходим законов текст, с който да се въведе нов механизъм на финансиране на дейностите, осъществявани от гражданските организации. Проектът ще работи за законова промяна, която да осигури проектен принцип на финансиране за неправителствените организации, осъществяващи дейности за превенция и грижи за ХИВ и туберкулоза.

Какво е реалното състояние на възможностите за изследване за ХИВ и свързаните с него дейности по консултиране и подкрепа в началото на 2022 г. в България? Това си постави за цел да провери  осъществено в рамките на проекта, чрез проучване на конкретни казуси на хора от различни населени места в страната.

––––––

Изследване „Достъп до изследване за ХИВ, връзка с лечение и последваща подкрепа“ (юни 2022 г.) (очаквайте актуализирана версия)