Ранните моменти са от значение за всяко дете. Здравната грижа, закрилата, пълноценното хранене и стимулирането в първите години полагат основата за развитие, учене и успех в живота на детето.

Малкото дете се развива изключително интензивно през първите години от живота си и се променя всеки ден. Развитието следва обща последователност, но протича с различни темпове. По-долу са представени някои от най-важните умения в различните области, които обичайно се развиват през първите 3 години. Важно е да следим за тези умения, за да имаме ориентир дали детето се развива както повечето деца на неговата възраст. Т

рябва да помним обаче, че всяко дете следва свое собствено темпо и придобиването на дадено умение може да варира при различните деца. Все пак, посочените ориентири на развитието помагат да знаете какви промени да очаквате. Насоките за грижа през първите 3 години ще ви помогнат да насърчите пълноценното развитие на малкото дете.

Посочени са и някои предупредителни признаци, при които е необходимо допълнително внимание.

Ако нещо Ви тревожи в развитието на детето, важно е да го споделите с личния лекар на детето.

Той може да Ви даде допълнителни съвети какво да направите. Колкото порано се вземат мерки, толкова по-лесно може да се преодолее забавянето и да се намалят дългосрочните последици върху развитието на Вашето дете.

ВИЖТЕ БРОШУРАТА „ДОБРЕ ДОШЛО, БЕБЕ“, ИЗДАДЕНА ОТ УНИЦЕФ