Два пъти по-малко българки кърмят бебетата си в сравнение със световните данни.

Ново проучване на Националния център по обществено здраве и анализи установи, че едва 18,6% от децата до 6-месечна възраст у нас са кърмени. Резултатите от изследването скоро ще бъдат официално обявени.

По глобална статистика 41% от бебетата на възраст под шест месеца са изключително кърмени, 70% от жените в света кърмят или допълват с кърмене храненето на децата си до една година, като процентите на кърмените деца спадат до 45% на двегодишна възраст.

Според експертите пандемията COVID влияе в две противоположни посоки върху отглеждането на децата. Поради предприетите от повечето правителства мерки и ограничаването на движението родителите са имали повече време да останат вкъщи и да се съсредоточат върху грижите за своите бебета. От друга страна, силно негативно  са повлияли разделянето на майки и бебета поради предполагаеми рискове от предаване на вируса и въпреки препоръките на Световната здравна организация те да остават заедно (защото кърменето е не само безопасно, но и предотвратява високата неонатална смъртност), както и ограниченият достъп до консултации и подкрепа за кърмене поради претоварените здравни системи и изискванията за социална дистанция.

Източник: mama24.bg

Снимка: pixabay.com