7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и е бил извършен какъвто и да било преглед или пък изследване.

Това крие сериозни рискове за здравето и живота на бебетата и майките. Затова България е с най-лошите показатели в Европа по мъртвородени, детска смъртност и аборти.

Колко са здравно неосигурените жени у нас и колко от тях раждат? Защо е важно да се проследява бременността от специалист? Кои са публичните политики, които могат да помогнат?

Изтеглете целия доклад на Сдружение „Ларго“.


ДОКЛАД