Сдружение „Жажда за живот“ развива клуб с над 30 доброволеца на възраст от 14 до 20 години. Всички те са преминали през редица обучения по различни теми. Основен акцент е поставен върху превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Неведнъж в своите обучения доброволците са поставяни в реални житейски ситуации, чрез интерактивни методи, които ползва „Жажда за живот“ при своята работа с младите хора. От своя страна доброволците предават своите знания по метода „Връстници обучават връстници“, ползвайки същите техники.

Клубът е създаден през месец декември 2010-та година. От тогава досега младежите се срещнаха със стотици свои връстници в различни социални заведения, както и в офиса на организацията.

Друг основен момент в дейността на доброволците е предоставяне на информация за необходимостта от водене на безопасен полов живот и как младите могат да се предпазят от опасни сексуално-предавани инфекции и най-вече от смъртоносния ХИВ-вирус. Това става чрез т.нар. работа на терен, където младите се срещат със своите връстници на места, където те се събират. Освен информационните материали и консултирането, доброволците предоставят и презервативи, като най-сигурно предпазно средство и насочват желаещите към безплатно и инонимно изследване за ХИВ-статус.

В рамките на Програма „Превенция и контрол на ХИВ-СПИН“, финансирана от Министерство на здравеопазването доброволците заедно с екипа на сдружение „Жажда за живот“ реализираха едни от най-мащабните и оригинални АНТИСПИН кампании в Сливен, за които все още се говори в града.
Освен местни обучения, голяма част от доброволците в клуба, преминаха и през 4 национални 10-дневни обучения, които се проведоха под формата на „лагер“ в базите в Ковачевци и Долни Лозен. Там младежите се срещнаха със своите „колеги“ от цялата страна.

Доброволците на „Жажда за живот“ реализираха и благотворителните „Акция 11″ и „Акция 12″. Те бяха свързани съответно с 11.11.2011 и 12.12.2012. В рамките на тези инициативи младите от клуба, както и техни приятели събраха неизползвани дрехи и пособия, които дариха на деца в неравностойно положение в сливенски социални заведения. Макар и извън основните дейности на организацията, екипът на „Жажда за живот“ подкрепи инициативата, защото тя дойде от младите с цел да помогне на нуждаещи се техни връстници.

След две години срещи и обучения в клуба, доборовлците споделят, че тук са открили много ценни приятели и са научили много за себе си, както и за общуването с другите.

„ЗАЩОТО МИГ УДОВОЛСТВИЕ, МОЖЕ ДА СТРУВА ЦЯЛ ЖИВОТ! Затова нашето мото е „Нека бъдем предпазливи!  В началото ние бяхме 10 доброволеца, след няколко месеца станахме 15, а сега сме над 30. Обученията, екипът и каузата ни мотивират да продължим напред! Защото това сме ние – различни, равни и информирани!“ – Клубът към „Жажда за живот“ – Сливен

За успешната работа на „Жажда за живот“ с клуба от доброволци свидетелства непрекъснатия интерес от нови ученици, желаещи да се включат и да упражняват една от най-ценните дейности в по-развитите страни – доброволчеството.

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ!

Всеки млад човек на възраст от 14 до 25 години може да заяви своето желание на e-mail: info@thirstforlife-bg.com