ИНФОРМАЦИОННА

Информационната дейност на МИКЦ – ЖзЖ включва предоставяне на систематизирана, достъпна и актуална информация на целевата група и широката общественост в област Сливен за дейностите на МИКЦ-ЖзЖ, националната мрежа на МИКЦ и други комуникационни канали, включваща данни за културни събития, дейности на партниращи организации и институции, конкурси, инициативи, обучения и тренинги за млади хора, възможности за младежки обмени, стажове и доброволческа дейност в страната и чужбина, кандидатстудентска информация, проекти за професионално развитие.

КОНСУЛТАНТСКА

Консултантските услуги, които МИКЦ-ЖзЖ предоставя осигуряват специализирана помощ, съобразена с потребностите на бенефициентите, а именно:

 • Личностно и професионално развитие – консултации при избор на професия, подготовка на автобиография и мотивационно писмо, съвети и психологическо консултиране при лични и семейни проблеми, затруднения в училищна среда и др.;
 • Младежко предприемачество и заетост – съвети за актуални програми, финансиращи младежи при стартиране на бизнес, консултации при подготовка на бизнесплан и презентации;
 • Социална интеграция на младежи с различен социален, икономически, културен и етнически произход – съвети за социални услуги, рехабилитация и ресурсно подпомагане на учебния процес, насочване към специалисти;
 • Защита на човешките права и граждански свободи;
 • Екология и устойчиво развитие – как да опазим околната среда ползвайки природното богатството на областта;
 • Здравно и репродуктивно образование – превенция по полово предавани болести, наркотични зависимости;
 • Доброволчество и Европейска доброволческа служба – възможности за полагане на доброволен труд в местни организации, както и включване в международни доброволчески проекти по ЕДС;
 • Кандидатстудентски информационни кампании – форум, организиран веднъж годишно, по време на който на място се предоставя информация за приема в различни университети в страната.

ОБУЧЕНИЯ

Обученията ще предоставят възможност на заинтересовани младежи да получат задълбочена, качествена и актуална информация по теми, касаещи ежедневието им:

 • Моите права или Наръчник за справяне с администрацията с последващо разработване на брошурата от самите младежи;
 • Създаване и управление на младежка неправителствена организация;
 • Доброволчество – инструмент за себеразвитие в ползва на обществото;
 • Зелен път – устойчиви екопрактики, биоразнообразие и опазване на околната среда;
 • Здравно и репродуктивно образование;
 • Планинско ориентиране и първа помощ;

СВОБОДНА ЗОНА

Свободната зона реализира инициативи и кампании, насочени към творческа изява, социална ангажираност и културно израстване на младите хора. Основен акцент поставяме върху уличните форми на изкуство, които набират все по-голяма популярност сред младите хора, а именно графити, брейк танци, бийтбокс, организиране на състезания от типа „надиграване“ на състави, изпълняващи не само рап и брейк-танци, но и традиционни стилове за ромската и турската общности. В тях ще включим приоритетно и младежи от малки населени места в областта с цел интегрирането им в социалния живот на младите хора от общинския център. Свободната зона ще се използва за платформа по повод честването на международни събития и местни фестивали, сред които:

 • Европейски ден на младежта – 12 август 2013;
 • Участие в Международният детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници“ ежегодно през месец май в град Сливен, представен с презентации, изложби и други инициативи;
 • Артработилници и стрийт уъркшопи – целящи интеграция, психологическо подпомагане и социална адаптация чрез изкуство и неформални методи за себеизява и общуване;
 • Световни дни на младежка активност;