Младежки информационно-консултантски център Жажда за живот на територията на административна област Сливен предлага качествена и достъпна алтернатива за младите хора в региона като предоставя комплекс от утвърдени практики и актуални информационно-консултански услуги, разнообразни младежки доброволчески инициативи и обучения, предназначени за бенефициенти на възраст между 15 и 29 години от различни етноси и социални групи.

Сред планираните дейности са консултативни сесии с психолог и социален работник; организиране на обучения за превенция на полово-предавани болести и зависимости; доброволчески акции за опазване на околната среда; провеждане на кръгла маса на тема „Младежка заетост и предприемачество“ и създаването на т.нар. Свободна зона за изява на младите хора със специален акцент върху популярните улични изкуства като графити, бийтбокс и брейкденс , танци и песни.

Иновативният характер на настоящия проект намира израз в неговия силно изразен интеграционен характер, в желанието услугите да достигнат максимален брой млади хора от малки населени места, с ограничени възможности. Екипът на МИКЦ-ЖзЖ организира ежемесечни посещения в Котел, Твърдица и Нова Загора, както и околните на гр. Сливен села и по този начин информира всички млади хора без значение от тяхната етническа принадлежност, социално-икономическо положение и финансови възможности за актуални конкурси, стажове, доброволчески акции, обучения и развлечения и да им даде възможност да станат част от поне едно от големите събития в гр. Сливен, организирани от МИКЦ–ЖзЖ.