Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно: здравословното му състояние и необходимостта от лечение; заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза; планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях; […]
Прилагане на здравната стратегия на Thirst for Life – Стратегия за подобряване на достъпа до здравни грижи за уязвими групи – млади хора, майки и деца от ромската общност чрез застъпнически дейности, които гарантират здравето на здравето, високо качество на […]
Проблемът: Според Закона за здравето, чл. 127 (1) „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна […]
Сдружение „Жажда за живот“ развива клуб с над 30 доброволеца на възраст от 14 до 20 години. Всички те са преминали през редица обучения по различни теми. Основен акцент е поставен върху превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Неведнъж […]
Данните показват, че младите роми в България имат ограничен достъп до медицински услуги в сравнение с мнозинството от населението. Медицинско лечение често е с по-ниско качество, което е в резултат на негласна дискриминация. Голяма част от ромите живеят в квартали с ограничен […]
България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като […]
7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и е бил извършен какъвто и да било преглед […]
Обзорният доклад представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата […]
Повече от 100 родители ще бъдат включени в обучения по програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, които са част от инициативата на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България Програмата има за […]
Грижата за хората с хронични заболявания се е влошила поради прекомерното фокусиране на здравната система върху COVID-19 Достъпът до здравеопазване в условията на COVID-19 като цяло е влошен. На това мнение са 63% от анкетираните в проучване на Националната пациентска […]