В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор. Моите силни страни са скромността и усмивката. Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се. Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да […]
Една от дейностите на Сдружение „Жажда за живот“ по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК е „интерактивни игри на „терен“ за доверие, съпричастност и асертивно поведение. Дейността изпълняваме съвместно със Сдружение „Лекари на света“- Сливен. Помагаме на децата от […]