В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор. Моите силни страни са скромността и усмивката. Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се. Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да […]