На 18.01.2022 г. Бюшра Хиркали, доброволка на Сдружение „Жажда за живот“, по програма Европейски корпус за солидарност на ЕК проведе интересен час на класа с ученици от 10 клас на училище СОУ „П.К.Яворов“, като срещата беше проведена по покана на […]