Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно: здравословното му състояние и необходимостта от лечение; заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза; планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях; […]