Сифилисът е една от най-сериозните сексуално-преносими болести. Причинител: Treponema pallidum („бледа спирохета“) – бактерия със спираловидна форма, която е силно подвижна. Спирохетата се нарича бледа поради нейното слабо оцветяване с анилинови бои и невъзможност да се види с обикновен микроскоп. Под въздействие […]