Причинител: Neisseria gonorrhoea – това е микроорганизъм, с форма на двойка бобени или кафени зърна, обърнати едно срещу друго с вдлъбнатите си страни. Начин на заразяване: по полов път или по време на раждане (инфекцията може да попадне в очите на новороденото). […]