Причинител: Chamidia trachomatis – вътреклетъчен микроорганизъм (устойчив на физични и химични агенти – за разлика от причинителите на другите СПИ), който се разполага като “шапка” около ядрото на епителната клетка. Начин на инфектиране: предава се предимно по полов път. Клинична […]